Úvodní fotka FB (2).png

Duběnka - Lesní klub Moravský Krumlov

Kdo jsme

 • Lesní klub Duběnka je alternativou předškolního vzdělávání.

 • Vznikl v roce 2021, jako odpověď na návrhy dětí a rodičů z Moravského Krumlova a blízkého okolí. Po zkušebním letním provozu se pravidelná docházka otevřela na začátku října.

 • Inspiruje se konceptem lesních mateřských škol, což znamená, že děti tráví celoročně a za téměř každého počasí většinu času na čerstvém vzduchu, nejčastěji v lese.

 • V pondělí, úterý a čtvrtek jsme tu od 8:00 do 16:00 pro 15 dětí ve věku od 3 do 7 let.

 • Dvě průvodkyně na každý den s láskou a trpělivostí připravují pestrý a vyvážený program ve srubu, v parku kolem něj a především v nedalekém lese i u řeky Rokytné.

 • Zřizovatelem je spolek Duběnka, z.s.

 

Naše principy

 • Dětem se v Lesním klubu Duběnka nabízí prostor pro poznávání přírody a zvládání různého počasí pod otevřeným nebem. Děti se tak stávají fyzicky zdatnější, celkově odolnější a otužilejší.

 • Poznávají jednotlivé druhy rostlin, rozlišují jedlé a nejedlé, pozorují drobné druhy živočichů a seznamují se s jejich způsobem života. Pěstují vlastní plodiny, bylinky i květiny.

 • Děti se učí vlastním prožitkem a při všech dobrodružstvích zažívají svět všemi svými smysly. Pracují také s různými živly, včetně ohně, na kterém společně s Průvodkyněmi připravují jídlo.

 • Prožíváme koloběh roku a tradic, vysvětlujeme si, jak se mění příroda a lidské potřeby na ni přímo napojené, prožíváme cykličnost roku. Vytváříme příležitosti k setkávání ve formě slavností a rituálů spojených i s písničkami, tancem a tvořením z přírodních materiálů.

 • Do programu zapojujeme i kousky organizovaných činností, jako hry a zábavné techniky z oboru angličtiny pro děti předškolního věku, jógová, dechová a relaxační cvičení a na ně napojené hry pro pohybovou všestrannost, hudební a muzikoterapeutické aktivity.

 • Cílem takového učení venku, volné hry a minimální struktury je, aby děti rozvíjely svou přirozenou zvídavost, aby jim přírodní prostředí bylo druhým domovem, který jim přiroste k srdci a péče o něj bude naprosto přirozená potřeba. 

 • Důležitý je pro nás i sociální aspekt, každé dítě je osobnost s jinými potřebami a proto je pro nás důležitý individuální přístup k rozvoji osobnosti, uvědomění si vlastní hodnoty a hranic. Zároveň s tím děti vedeme ke spolupráci a schopnosti ocenit každého ve skupině, umění vyjádřit svůj názor a respektovat nejen názor ostatních. 

 • V rámci programu Lesního klubu plánujeme i příspěvek k budování místní komunity - návštěvy a exkurze v místních firmách a zařízeních bychom rádi doplnili o sezónní slavnosti s dílničkami, bazárky a občerstvením pro širší veřejnost

 • Lesní klub Duběnka není koncipován jako zařízení pro děti těsně před nástupem do základní školy (předškoláci mohou docházet, pokud mají zajištěnou docházku i do státní mateřské školky nebo přezkoušení tamtéž).

 

Zázemí

 • Naším zázemím je Skautská klubovna, dřevěný srub, v zámeckém parku Moravský Krumlov.

 • Srub je napojený na elektřinu, je vybavený krbem a kamny a pomocným plynovým topením.

 • Poobědový odpočinek v chladnějších měsících bude probíhat na půdičce srubu, která je vybavena karimatkami a děti si přinesou vlastní spacáky. V teplejším počasí probíhá odpočinek v prostoru za srubem.

 • V oploceném prostoru vedle srubu skladujeme dřevo na otop, zahradnickou výbavu a nábytek pro venkovní aktivity.

 • Dětem je k dispozici celý prostor zámeckého parku, v nejbližším okolí srubu je terén příjemně rovný a zatravněný, do budoucna plánujeme zahradničení ve velkých květináčích. 

 • Obědy doručujeme od učňů ze SŠDOS Mor. Krumlov, jídla jsou inspirovaná makrobiotickými recepty.

Rytmus dne

 • 8:00 – 9:00 příjezd a převzetí dětí, volná hra v okolí srubu, reflexe s rodiči

 • 9:00 – 9:15 přivítání dětí v kruhu, básnička, rozcvička, propojení, spočítání, zopakování pravidel, seznámení s denním programem/tématem

 • 9:15 odchodový rituál

 • 9:15 – 11:30 vzdělávací program - cesta lesem s tematicky zaměřeným programem, volná hra v lese, dopolední svačinka, odchod na oběd podle zvonění zvonečku

 • 11:45 – 12:00 příprava na oběd – vysvléknout, přezout, vybalit pití, záchod, ruce, usazení ke stolu

 • 12:00 – 12:30 oběd – básnička před obědem, společné jídlo, sklízení ze stolu

 • 12:30 – 14:00 příprava místa na odpočinek a vysvlečení oblečení, zpívaní, četba pohádek, odpočinek, nespavci se přesunou mimo spící děti a mohou před srubem nebo ve spodním patře srubu prohlížet knihy nebo něco tvořit, spánek 

 • 14:00 – 15:00 vzdělávací program - řízená tematická aktivita, angličtina/jóga/hudba

 • 15:00 – 15:30 odpolední svačina

 • 15:30 – 16:00 volná hra a úklid pomůcek

 • 15:00 – 16:00 vyzvedávání dětí, sbalení věcí domů, reflexe s rodiči

 • 16:00 Zavírání Klubu

 

Podmínky přijetí do LK Duběnka

 • Dosažení 3 let věku

 • Samostatnost a zralost pobývat v kolektivu

 • Odplenkování

 • Vyplněná Přihláška

 • Přednost k přijetí dostanou děti, které se hlásí ke všem 3 dnům docházky a mají v Klubu sourozence

 • Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bychom řešili individuálně.

Zkušební den

 • Dětem a rodičům umožňujeme nahlédnout do fungování programu Lesního klubu Duběnka ještě před tím, než se rozhodnou oficiálně přihlásit k docházce.

 • Na termínu se můžete domluvit a bližší informace a naši i vaši představu probrat s Lenkou Nováčkovou na 603211078.

 • Chcete se ze začátku zúčastnit programu společně s dítětem?

 • Prvních 14 dnů rádi přivítáme v programu Lesního klubu i rodiče, pokud uznají za vhodné své dítko doprovázet. 

 • Z vlastní zkušenosti doporučujeme být spíš pozorovatelem a předem se s námi domluvit na představě toho, jak Váš pobyt s námi bude probíhat.

Kontakt

Duběnka,z.s.    
telefon: 732 208 768 (Mgr. Daniela Komárková, koordinátorka)
email: Lk.dubenka@gmail.com
IČ: 11754125
číslo bankovního účtu: 2502039609/2010

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA

Chcete se zapojit?

Duběnky a Dubánci poznávají svět všemi smysly a ve všech směrech.

Pokud byste se chtěli stát Průvodcem nebo byste jim rádi něco ukázali nebo pověděli i jednorázově, či by Vás prostě zajímalo dorazit a pomoct nám s něčím kolem vybavení nebo chaloupky, ozvěte se a domluvíme se!

 
 
 
 
 
 
 
 

Průvodkyně

229079069_343246967287868_3817838341031625596_n.jpg

Ing. Lenka Nováčková

 

Jsem maminka dvou dětí a jednoho psa, který mě přivedl na cestu respektu ve výchově. Prvně to začalo zájmem, jak ho bez trestu naučit pravidla v lidským světě, aby nám v tom bylo spolu dobře. S tím byla a je spojena četba knih, návštěv seminářů, lekcích různých trenérů o výchově a trénování psů a toho jak zvířata, zejména psi, komunikují a přemýšlí. A to mě dovedlo k trénování psů. S těhotenstvím jsem přesedlala na získávání znalostí o výchově dětí, mezilidské (nenásilné) komunikaci, Montessori, seberozvoji apod. Myšlenku o založení školky (a školy) mám, co se narodila první dcera. Ráda bych, nejen svým dětem, nabídla alternativu ke standardnímu vzdělávání, prostor respektující osobnostní vývoj dítěte, jeho typ osobnosti a vnímání jeho vrozených potřeb.

Nepřestává mě fascinovat a zajímat, kolik se toho můžeme od dětí naučit, jako je bytí v přítomnosti, upřímnost, bezprostřednost a laskavost.

DSC00021.JPG

MVDr. Nela Šípová 

Jsem trojnásobná maminka v začátcích celoživotního studia, přírodovědný nadšenec a vzdělanec v oboru veterinární medicíny, bývalá vedoucí turistického oddílu mládeže a lektorka vědeckého kroužku.

Z medicínských studií jsem přesedlala rovnou na výchovná, protože není lepší výzvy a seberozvojové motivace než nastavené zrcadlo. Vlastní děti mě naučily, že respektující a láskyplná výchova, filozofie Marie Montessori, rovnocenný vztah a komunikace mají místo v našem vesmíru.

Duběnka pro mě a mé děti znamená místo, kde je nám umožněno vystoupit z šedé městské reality a vstoupit do té plné dětských her v barevné přírodě.

20210906_120104.jpg

Mgr. Hana Balcarová

 

Jsem žena s otevřenou myslí a optimistickým přístupem k životu, respektující k sobě a okolí. Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, několik let působící na poli advokacie, dobrovolnice v neziskové organizaci zabývající se pomocí obětem kriminality. 

Ráda dělám věci, které mi dávají smysl, a mezi takové patří i bytí ve společnosti dětí. Jejich bezprostřednost, zvědavost, upřímnost a umění být v přítomném okamžiku je tolik inspirující! Už při svém studiu jsem brigádně hlídala děti, prázdniny jsem trávila v dětských kempech v USA. Narození mých vlastních dětí mi do života přineslo obrovská poznání. Začala jsem se více zajímat o možné způsoby výchovy dětí, jsem zastáncem respektujícího a laskavého přístupu (nejen) k dětem, absolventkou montessori kurzů a pobytů pro mámy s dětmi, inspirovaná právě filosofií vést děti k samostatnosti. 

Kromě všeho výše uvedeného mě baví vaření, konzumace dobrého jídla, hudba, skotačení s dětmi, zpívání, hraní na hudební nástroje, pohyb, procházky v přírodě, setkávání s přáteli.  

DSC09989.JPG

Bc. Tereza Slobodová

Jsem máma tří dětí a již od mládí jsem věděla, že na své životní cestě chci být obklopená dětmi a inspirovat se jejich světem. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu, poté bakalářské studium speciální pedagogiky.

Vedla jsem volnočasové aktivity, jezdila jako vedoucí na dětské letní tábory.

Nejvíce si cením zkušenosti pracovat jako vychovatelka ve škole pro děti s poruchami autistického spektra. Tato práce mě ovlivnila a inspirovala.

Základem je respekt k jedinečnosti osobnosti každého dítěte a individuální přístup v jeho vedení.

Duběnka je pro mě nová dávka inspirace a těším se, co nového mě děti naučí.

230441999_852205688753908_1223149126773134668_n.jpg

Mgr. Daniela Komárková (náhradnice)

 

Jsem maminka, lektorka jógy, bývalá personalistka v mezinárodních firmách, zpěvačka v orchestru, vystudovala jsem Evropská studia a Pedagogické asistentství angličtiny a bokem další kurzy související s osobním rozvojem, sportem a východní filozofií a medicínou.

S dětmi pracuji už dlouhá léta v rámci zájmových kroužků, fascinuje mě dětský svět, představivost, bezprostřednost, zapálení a autenticita. Doufám, že jednou budu taky taková :)

Lesní klub je pro mě nová zkušenost, ale cítím, že to je přesně to místo, kde teď potřebuji a musím být. Respektující výchovu a volnou hru miluji, jsou to střípky do mozaiky lepší a vědomější budoucnosti pro všechny. Navíc je mi moc dobře při budování komunity a cítím, že v tomto má Lesní klub velký potenciál i pro Krumlov.

 

Ke stažení

Name
Last updated
Views
Favorites
Contributors