top of page
Tento kurz již nelze rezervovat.

Komunikace jako základ vztahu s dětmi

Komunikace a láskyplné hranice v rodině s Irenou Kubantovou. Jupí!

  • Ukončeno
  • Rokytná 1371, Moravský Krumlov, bývalý KD Rokytná

Popis služby

Lesní Klub Duběnka Moravský Krumlov zve všechny příznivce Montessori a respektující výchovy na přednášku Ireny Kubantové, kterou možná znáte i z jejího projektu "Montessori praxe". Sejdeme se v prostorách, kde probíhá činnost Lesního Klubu, v bývalém kulturním domě Rokytná, atmosféra tedy bude spíše méně formální :) Přednáška je otevřená široké veřejnosti a na jejím konání se finančně podílí Jihomoravský Kraj. Anotace od Irči: Komunikace s dětmi není pro většinu dospělých snadná a přitom je základem našich vztahů. Často děti zahrnujeme instrukcemi, vyrušujeme pochvalami, ulpíváme na zdvořilých větách, v nichž schováváme manipulaci, ptáme se bez čekání na odpověď, jsme neústupní či benevolentní, vyhrožujeme anebo ustupujeme, jsme násilní anebo laxní... a mnoho dalšího. Děláme spoustu komunikačních chyb, ve kterých se odráží téma HRANIC a tedy i téma vztahů mezi sourozenci. Záměrem semináře je vymezit, jak lze prostřednictvím komunikace učit děti nejen dobře vyjádřit své myšlenky a potřeby, ale také naslouchat samy sobě a druhým, soucítit se sebou a s druhými a domlouvat se (se sourozenci a s rodiči). Popíšeme si, co lze očekávat v komunikaci dětí v návaznosti na věk a osobnostní typ dítěte. Jak se dítě a jeho schpnost komunikace mění v čase a jak se v jeho komunikaci přirozeně odráží jeho temperament. A připomeneme si sílu neverbální komunikace jako snadno dostupného způsobu komunikace už v nejmladším věku anebo při emočně vypjatých situacích v rodině, při nastavování hranic anebo při konfliktech mezi sourozenci. Lektorka: Irena Kubantová www.montessori-praxe.cz YouTube Irena Kubantová FB/IG Irena Kubantová, Montessoripraxe Absolventka výcviků: Teorie typů, Mea Gnosis 2021 Birth to Three Assistants Course, AMI 2017 Montessori 3-6 Assistants Certificate, AMI 2021


bottom of page