top of page
Úvodní fotka FB (2).png

Duběnka - Lesní klub Moravský Krumlov

Kdo jsme

 • Lesní klub Duběnka je alternativou předškolního vzdělávání.
  Vznikl v roce 2021, jako odpověď na návrhy dětí a rodičů z Moravského Krumlova a blízkého okolí. Po zkušebním letním provozu se pravidelná docházka otevřela na začátku října.
  Inspiruje se konceptem lesních mateřských škol, což znamená, že děti tráví celoročně a za téměř každého počasí většinu času na čerstvém vzduchu, nejčastěji v lese.

  V pondělí, úterý, středu a čtvrtek jsme tu od 8:00 do 16:00 pro 15 dětí ve věku od 3 do 7 let.
  Dvě průvodkyně na každý den s láskou a trpělivostí připravují pestrý a vyvážený program v Klubovně a v lesích kolem ní až po řeku Rokytnou.

 

Naše principy

 • Dětem se v Lesním Klubu Duběnka nabízí prostor pro poznávání přírody a zvládání různého počasí pod otevřeným nebem. Děti se tak stávají fyzicky zdatnější, celkově odolnější a otužilejší. Poznávají jednotlivé druhy rostlin, rozlišují jedlé a nejedlé, pozorují drobné druhy živočichů a seznamují se s jejich způsobem života. Pěstují vlastní plodiny, bylinky i květiny.
  Děti se učí vlastním prožitkem a při všech dobrodružstvích zažívají svět všemi svými smysly. Pracují také s různými živly, včetně ohně, na kterém společně s Průvodkyněmi připravují jídlo.
  Prožíváme koloběh roku a tradic, vysvětlujeme si, jak se mění příroda a lidské potřeby na ni přímo napojené, prožíváme cykličnost roku. Vytváříme příležitosti k setkávání ve formě slavností a rituálů s písničkami, tancem a tvořením z přírodních materiálů.
  Do programu zapojujeme i kousky organizovaných činností, občas výuku angličtiny, cvičení jógy, relaxační techniky a na ně napojené hry pro pohybovou všestrannost, hudební a muzikoterapeutické aktivity.
  Cílem učení venku, volné hry a minimální struktury je, aby děti rozvíjely svou přirozenou zvídavost a aby jim přírodní prostředí bylo druhým domovem, který jim přiroste k srdci a péče o něj bude naprosto přirozená potřeba. Ekologická výchova už pro ně tak nikdy nebude neuchopitelným pojmem.
  Důležitý je pro nás i sociální aspekt, každé dítě je osobnost s jinými potřebami a proto je pro nás zásadní individuální přístup k rozvoji osobnosti, uvědomění si vlastní hodnoty a hranic. Zároveň s tím děti vedeme ke spolupráci a schopnosti ocenit každého ve skupině, umění vyjádřit svůj názor a respektovat názor ostatních. Děti si zde vytvářejí zdravé sociální vztahy, které pak hravě přenesou i mimo Klub.
  V rámci programu Lesního Klubu plánujeme i příspěvek k budování místní komunity - návštěvy a exkurze v místních firmách a zařízeních bychom rádi doplnili o sezónní slavnosti s dílničkami, bazárky a občerstvením pro širší veřejnost
  Lesní Klub Duběnka není koncipován jako zařízení pro děti těsně před nástupem do základní školy (tito předškoláci mohou docházet, pokud mají zajištěnou docházku i do státní mateřské školky nebo přezkoušení tamtéž).

 

Zázemí

 • Naším zázemím je bývalý Kulturní dům na okraji vesnice Rokytná, která je místní součástí obce Moravský Krumlov.

 • Tato Klubovna je napojena na elektřinu i vodu, je vybavená topením i funkční kuchyní a koupelnou.

 • Do několika místností jsme umístili 
  - prostor pro odpolední odpočinek s matracemi, věšákem pro spacáky a knihovnu
  - jídelnu, s židličkami, stoly a nádobím pro vaření i jídlo
  - hernu a tvořivou dílnu s hrami inspirovanými Montessori, s výtvarnými potřebami a nástroji

 • V rámci Klubovny a jejího nejbližšího okolí plánujeme i zahradnickou výbavu a velké květináče, pískoviště, nářadí a nábytek pro venkovní aktivity.
  Dětem je k dispozici prostor kolem Klubovny včetně hřiště s průlezkami a oploceného hřiště na volejbal.

 • Obědy doručujeme od učňů ze SŠDOS Mor. Krumlov, jídla jsou inspirovaná makrobiotickými recepty.

Rytmus dne

 • 8:00 – 9:00 příjezd a převzetí dětí, volná hra v okolí srubu, reflexe s rodiči, seznámení s denním programem/tématem

 • 9:00 – 9:10 přivítání dětí v kruhu, básnička, propojení, spočítání, zopakování pravidel

 • 9:10 odchod na výpravu

 • 9:10 – 11:30 vzdělávací program - cesta přírodou s tematicky zaměřeným programem, volná hra v lese, dopolední svačinka, odchod na oběd

 • 11:30 – 11:45 příprava na oběd – vysvléknout, přezout, vybalit pití, záchod, ruce, usazení ke stolu

 • 11:45 – 12:30 oběd – reflexe před obědem, společné jídlo, sklízení se stolu

 • 12:30 – 14:00 příprava místa na odpočinek a vysvlečení oblečení, zpívaní, četba pohádek, odpočinek, nespavci se přesunou mimo spící děti a mohou prohlížet knihy nebo něco tvořit, případně předškolácký kroužek

 • 14:00 – 14:15 odpolední svačinka

 • 14:15 – 15:30 vzdělávací program - řízená tematická aktivita a tvoření

 • 15:30 – 16:00 volná hra a úklid pomůcek

 • 15:00 – 16:00 vyzvedávání dětí, sbalení věcí domů reflexe s rodiči

 • 16:00 Zavírání Klubu

 

Podmínky přijetí do LK Duběnka

 • Dosažení 3 let věku

 • Samostatnost a zralost pobývat v kolektivu

 • Odplenkování

 • Vyplněná Přihláška

 • Přednost k přijetí dostanou děti, které se hlásí ke všem 3 dnům docházky a mají v Klubu sourozence

 • Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bychom řešili individuálně.

Zkušební den

 • Dětem a rodičům umožňujeme nahlédnout do fungování programu Lesního klubu Duběnka ještě před tím, než se rozhodnou oficiálně přihlásit k docházce.

 • Na termínu se můžete domluvit a bližší informace a naši i vaši představu probrat s Danielou Komárkovou.

 • Chcete se ze začátku zúčastnit programu společně s dítětem?

 • Prvních 14 dnů rádi přivítáme v programu Lesního klubu i rodiče, pokud uznají za vhodné své dítko doprovázet. 

 • Z vlastní zkušenosti doporučujeme být spíš pozorovatelem a předem se s námi domluvit na představě toho, jak Váš pobyt s námi bude probíhat.

Kontakt

Duběnka,z.s.    
adresa Klubovny: Rokytná, 1371, Moravský Krumlov

telefon: 720 737 028 (Ing. Petra Štrausová, koordinátorka)
email: Lk.dubenka@gmail.com
IČ: 11754125
číslo bankovního účtu: 2502039609/2010

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA

Chcete se zapojit?

Duběnky a Dubánci poznávají svět všemi smysly a ve všech směrech.

Pokud byste se chtěli stát Průvodcem nebo byste jim rádi něco ukázali nebo pověděli i jednorázově, či by Vás prostě zajímalo dorazit a pomoct nám s něčím kolem vybavení nebo chaloupky, ozvěte se a domluvíme se!

Kdo jsme
Rytmus dne
Naše principy
Podmínky přjetí
Zkušební den
Zázemí
Kontakt
Průvodci

Průvodkyně

229079069_343246967287868_3817838341031625596_n.jpg

Ing. Lenka Nováčková (pondělí, rámec fungování LK)

 

Jsem maminka dvou dětí a jednoho psa, který mě přivedl na cestu respektu ve výchově. Prvně to začalo zájmem, jak ho bez trestu naučit pravidla v lidským světě, aby nám v tom bylo spolu dobře. S tím byla a je spojena četba knih, návštěv seminářů, lekcích různých trenérů o výchově a trénování psů a toho jak zvířata, zejména psi, komunikují a přemýšlí. A to mě dovedlo k trénování psů. S těhotenstvím jsem přesedlala na získávání znalostí o výchově dětí, mezilidské (nenásilné) komunikaci, Montessori, seberozvoji apod. Myšlenku o založení školky (a školy) mám, co se narodila první dcera. Ráda bych, nejen svým dětem, nabídla alternativu ke standardnímu vzdělávání, prostor respektující osobnostní vývoj dítěte, jeho typ osobnosti a vnímání jeho vrozených potřeb.

Nepřestává mě fascinovat a zajímat, kolik se toho můžeme od dětí naučit, jako je bytí v přítomnosti, upřímnost, bezprostřednost a laskavost.

DSC09989.JPG

Bc. Tereza Slobodová (úterý)

Jsem máma tří dětí a již od mládí jsem věděla, že na své životní cestě chci být obklopená dětmi a inspirovat se jejich světem. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu, poté bakalářské studium speciální pedagogiky.

Vedla jsem volnočasové aktivity, jezdila jako vedoucí na dětské letní tábory.

Nejvíce si cením zkušenosti pracovat jako vychovatelka ve škole pro děti s poruchami autistického spektra. Tato práce mě ovlivnila a inspirovala.

Základem je respekt k jedinečnosti osobnosti každého dítěte a individuální přístup v jeho vedení.

Duběnka je pro mě nová dávka inspirace a těším se, co nového mě děti naučí.

430040916_439054341899010_4251108614813695657_n.jpg

Ing. Petra Štrausová (úterý, čtvrtek, administrativa, vedení LK, Rodinné pátky)


Vystudovala jsem na Mendelově univerzitě obor Agroekologie a také Učitelství odborných předmětů, díky kterému jsem se poprvé setkala v praxi s alternativními přístupy ve výchově a vzdělávání.

Při studiu jsem učila na vyšší odborné škole. Poté jsem nastoupila do elektrárny Dukovany do strategického náboru, kde jsem spolupracovala se středními a
vysokými školami. Před mateřskou jsem pak pracovala v interní komunikaci. 

Díky DDM Oslavany mám příležitost vést skupinku dětí s maminkami - Klubíček Permoníček. Více jak deset let jsem aktivní členkou Pozemkového spolku Koniklec, kde se společně
s dalšími kamarády staráme o přírodně cenné lokality.
S prvním synem jsem začala docházet do lesního klubu Přeslička v Rosicích, který mi byl velkou inspirací a otevřel mi nový pohled na výchovu dětí, která je mi blízká.

Snažím se vnímat potřeby dětí a současně jim dávat prostor pro jejich přirozený a neovlivněný vývoj. Na novou roli průvodkyně v Duběnce se moc těším.

426721499_792657042889944_2410593050283168379_n.jpg

Karen Válková (středa, čtvrtek, rodinné pátky)

Jsem láskyplná, svobodomyslná bytost, miluji vše živé, především svoji dceru a rodinu, přírodu, svobodu.

Mojí vášní je skromné hospodářství, které buduji s respektem k potřebám všech zvířat a rostlin žijících v našem společném prostoru, zajímám se o soběstačnost. Bylinkařím, zahradničím, ráda čtu, ráda zkouknu zajímavý film, jen tak pro radost hraju na ukulele, kytaru, buben štěstí a jsem domácí kutilka všeho druhu.

Vždy jsem šťastná ve společnosti dětí a děti mi ukazují, že jsou rády se mnou. Shodou šťastných okolností jsem se připletla do cesty Duběnce a jsem za to moc ráda, těším se na nové zážitky a zkušenosti, které na mě čekají.

Kromě zkušeností s mojí již jedenáctiletou dcerou a pěti synovci a jednou neteří, s kterými jsem od útlého mládí aktivně pomáhala, jsem působila dva roky jako chůva/au-pair v Anglii a v poslední době jako průvodkyně v klubu pro domškoláky.

Jsem zastáncem respektujícího, partnerského přístupu k dětem a sebeřízeného vzdělávání, věřím, že to je správná cesta pro každého malého človíčka, aby mohl svobodně vyrůst ve šťastného vědomého dospělého

Jana Vaníčková (náhradnice)

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze a právu se věnuji i nadále.

Se zakladatelkami Duběnky se znám většinu svého života a díky hodnotám, které jsou pro nás důležité, se naše cesty protínaly často. Duběnku sleduji od počátku jejího založení a jsem moc ráda, že nyní se stanu její malou součástí.

Máme syna a také kloučka v pěstounské péči. Absolvovala jsem půlroční kurz terapeutického rodičovství, který mi umožnil nahlédnout do hlubin dětské duše, mnohem lépe pochopit příčiny dětských traumat a hlavně jim předcházet, či je alespoň zaléčit.

Ráda děti vzdělávám, ale největší radost mám, když slyším jejich bezstarostný smích.

Ve volném čase pomáhám zvířátkům v nouzi a cvičím s dětmi v Sokole. Jsem aktivní jogín, miluji pohyb a ctím přírodu.

Míša.jpg

Michaela Lázničková (náhradnice)

Jsem máma dvou holčiček, od kterých se neustále učím. Inspiruje mě jejich vynalézavost, bystrost, fantazie a mnoho dalších věcí, které už jsme my dospělí už z velké části pravděpodobně zapomněli. Děti jsou jako nepopsaný list papíru a je mi velkou ctí, že mohu pozorovat kromě svých dětí i malé Dubánky, jak se přirozeně a nenásilně formují jejich osobnosti a jaké pokroky na cestách svými životy dělají.
Díky dětem jsem si také uvědomila, že práce s nimi je právě to, co mě naplňuje.
Ve svém volném čase nejraději tvořím, radost mi dělá také pečení a práce kolem zahrady.

karolína.jpg

Karolína Dobrovodská (náhradnice)

Jsem maminka dvou úžasných děti, lektorka lyžování a milovnice přírody a zvířat. Od malička jsem vyrůstala mezi zvířaty a vždy mě velice zajímala. Moc jsem se těšila až všechny svoje znalosti o přírodě budu moci předat svým dětem. A to se mi začalo plnit ještě před dětmi na lyžařských kurzech a školních výletech. Nějaký čas jsem znalosti předávala chlapečkovi v Holandsku jako au-pair. A když se mi narodila první dcera začala jsme se zajímat jak komunikovat jinak a líp až mě srdce zaválo do Duběnky jako průvodkyni. Je to okouzlující práce, plná dětské upřímnosti a to mne na tom baví nejvíce.

20210906_120104.jpg

Mgr. Hana Balcarová (náhradnice, právnička spolku, Rodinné pátky)

 

Jsem žena s otevřenou myslí a optimistickým přístupem k životu, respektující k sobě a okolí. Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, několik let působící na poli advokacie, dobrovolnice v neziskové organizaci zabývající se pomocí obětem kriminality. 

Ráda dělám věci, které mi dávají smysl, a mezi takové patří i bytí ve společnosti dětí. Jejich bezprostřednost, zvědavost, upřímnost a umění být v přítomném okamžiku je tolik inspirující! Už při svém studiu jsem brigádně hlídala děti, prázdniny jsem trávila v dětských kempech v USA. Narození mých vlastních dětí mi do života přineslo obrovská poznání. Začala jsem se více zajímat o možné způsoby výchovy dětí, jsem zastáncem respektujícího a laskavého přístupu (nejen) k dětem, absolventkou montessori kurzů a pobytů pro mámy s dětmi, inspirovaná právě filosofií vést děti k samostatnosti. 

Kromě všeho výše uvedeného mě baví vaření, konzumace dobrého jídla, hudba, skotačení s dětmi, zpívání, hraní na hudební nástroje, pohyb, procházky v přírodě, setkávání s přáteli.  

230441999_852205688753908_1223149126773134668_n.jpg

Mgr. Daniela Komárková (administrátorka, náhradnice)

 

Jsem maminka, lektorka jógy, bývalá personalistka v mezinárodních firmách, zpěvačka v orchestru, vystudovala jsem Evropská studia a Pedagogické asistentství angličtiny a bokem další kurzy související s osobním rozvojem, sportem a východní filozofií a medicínou.

S dětmi pracuji už dlouhá léta v rámci zájmových kroužků, fascinuje mě dětský svět, představivost, bezprostřednost, zapálení a autenticita. Doufám, že jednou budu taky taková :)

Lesní klub je pro mě nová zkušenost, ale cítím, že to je přesně to místo, kde teď potřebuji a musím být. Respektující výchovu a volnou hru miluji, jsou to střípky do mozaiky lepší a vědomější budoucnosti pro všechny. Navíc je mi moc dobře při budování komunity a cítím, že v tomto má Lesní klub velký potenciál i pro Krumlov.

Rodinná dopledne s Duběnkou

Rodinné pátky s Duběnkou

RODINNÉ PÁTKY JSOU ZPĚT!! 🌲🌳💚
🦊🐻🦔 Od 5. 4. 2024 se na děti i dětičky v doprovodu rodičů nebo prarodičů zase těšíme každý pátek od 9:00 do 11:30.
🍃 Budeme společně VENKU, povídat si, tvořit, objevovat přírodu, třeba se navzájem inspirovat v dobrodružné a respektující výchově...
Témata se dozvíte vždy daný týden.
Těšit se na vás budou nadšené průvodkyně a zasloužilé maminky dětí z lesní školky. 🥰🥰
S sebou deku, svačinku, vhodné oblečení a příspěvek na tvoření.
OBROVSKY SE TĚŠÍME.


Pro detailnější informace a fotky doporučujeme přidat se do skupiny https://www.facebook.com/groups/594215722180410


PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE UŽ TEĎ NA: https://forms.gle/8CaLkohJyHQbCpYb7


Setkání jsou naplánovaná až do 7. 6. 2024, tak určitě neváhejte a přidejte se k nám 💚

417392604_450411884003345_7841307092542334383_n.jpg
Přednášky a workshopy

Přednášky a workshopy

Chystáme na jaro 2024 :)

Ke stažení

Ke stažení

bottom of page