top of page

Všeobecné podmínky osobních skupinových lekcí 

 • Místo na lekci si rezervujte přes rezervační systém v sekci "Rezervační systém":

  • Rezervaci můžete vytvořit nejdříve 14 dní a nejpozději 3 hodiny předem

  • Rezervovat můžete vždy 1 místo

  • Rezervaci musíte zrušit nejpozději 18 hodin před konáním lekce - při pozdějším zrušení vám bude při příští návštěvě naúčtována tato zrušená lekce v plné ceně

  • K lekci se můžete přes Wix mobilní aplikaci přihlásit i jako náhradník a místo náhradníka Vám bude drženo 10 minut pro potvrzení

  • Jako potvrzení Vaší rezervace obdržíte email nebo SMS, pokud zadáte telefonní číslo

  • Případné zrušení lekce Vám bude oznámeno emailem

  • Lekce se koná od minimálního počtu 5 účastníků

 • Vstupné lze uhradit třemi způsoby:

  • Zakoupením jednotlivého vstupu pro konkrétní lekci - na místě hotově či převodem na účet

  • Vyčerpáním jednoho ze vstupů na permanentce (permanentku lze opět zakoupit hotově na místě nebo převodem na účet)

  • Předplacením online kreditu v sekci "Předplatné" a jeho vyčerpáním pro danou rezervaci

 • Permanentka obsahuje různý počet vstupů, je platná 12 měsíců a je přenosná.

  • Na finanční náhradu za nevyčerpané vstupy z osobních důvodů účastníkům nevzniká nárok 

  • Na finanční náhradu za nevyčerpané vstupy má účastník nárok jen v případě závažných zdravotních důvodů, úrazu či dlouhodobé nemoci. Vrací se 60% z dosud nevyčerpaných vstupů

 • Za zdravotní stav si odpovídá každý účastník sám, případné zdravotní problémy či těhotenství konzultuje s lektorkou, avšak zvážení vhodnosti jógy je na ní/něm.

 • Lektorka si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z lekce z důvodu nevhodného chování nebo příchodu pod vlivem návykových látek.

bottom of page